อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลของคณะ สำนัก สถาบัน

วันที่โพส 14 มิ.ย. 2565 ผู้ชม 451


อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลของคณะ สำนัก สถาบัน
**************************

           วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบให้กับคณะ สำนัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้อง IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านการลาของบุคลากรมีความรู้ ในการจัดการผู้ใช้งาน และการใช้งานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง