การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2565

วันที่โพส 27 มิ.ย. 2565 ผู้ชม 425


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 6/2565
***************

                 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงาน