การอบรมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet)

วันที่โพส 29 มิ.ย. 2565 ผู้ชม 221


การอบรมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร” ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) 
******************

         วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหาร ในรูปแบบออนไลน์ (Google meet) ซึ่งจัดโดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น เพื่อให้ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย สามารถลาออนไลน์ และอนุมัติการลาให้กับบุคลากรในสังกัดได้อย่างรวดเร็ว