บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา งานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วันที่โพส 1 ก.ค. 2565 ผู้ชม 537


บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา
งานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
**************

           วันที่ 1 กรกฏาคม 2565  ผศ. เจษฏาพร  ปาคำวัง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ  และนายวิเศษ  เกตุดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้