เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่โพส 22 ก.ค. 2565 ผู้ชม 361


เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

******************

         วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
         โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมลงนามถวายพระพร วางพานพุ่ม และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวคำราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียง

Cr.งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์