โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT

วันที่โพส 10 ก.พ. 2558 ผู้ชม 282


โครงการอบรมบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ google app เพื่อช่วยด้านการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Base Learning Using ICT ตามแนวโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง วันที่ 9 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเทคโนโ