วันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 29 ก.ย. 2565 ผู้ชม 379


วันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*******************************

           วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร. ประยูร  ไชยบุตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งในงานวันสถาปนาวิทยาลัยครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมประกายเพชร