โครงการอบรมบริการวิชาการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 12 ก.พ. 2558 ผู้ชม 368


โครงการอบรมบริการวิชาการ "หลักสูตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์