การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่โพส 5 ต.ค. 2565 ผู้ชม 307


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 1/2565
****************

            วันนี้ (5 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร. ประยูร  ไชยบุตร  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อรวมกันหารือการดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามแนว Webometrics Ranking of World Universities อย่างพร้อมเพรียง