การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2565

วันที่โพส 26 ต.ค. 2565 ผู้ชม 170


การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2565 
**********************

                 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานของสำนักฯ