โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่โพส 31 ต.ค. 2565 ผู้ชม 316


โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) 
ชื่อฐานข้อมูล Ebsco eBooks Collection กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULibNET)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (40 สถาบัน)
ประจำปีงบประมาณ 2566
*************

              วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ชื่อฐานข้อมูล Ebsco eBooks Collection กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULibNET) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (40 สถาบัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคุณมนฑกานติ จันทรวรินทร์ (Sales Manager EBsco Information Services)