ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

วันที่โพส 15 พ.ย. 2565 ผู้ชม 33


การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดเพชรบูรณ์  ครั้งที่ 1/2566
*******************

             วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ นักวิชาการชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์