การประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพส 11 พ.ย. 2565 ผู้ชม 261


การประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2565
******************

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.00 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสิฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง