การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

วันที่โพส 22 พ.ย. 2565 ผู้ชม 178


การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี การดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
**************************

           วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ อนุพงษ์  สุขประเสริฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี เพื่อดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์