ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

วันที่โพส 18 พ.ย. 2565 ผู้ชม 27


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
******************************

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม   ณ The Blue Sky Resort อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์

Cr.งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี