การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10

วันที่โพส 16 ธ.ค. 2565 ผู้ชม 258


การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 
**********************

           ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10 เรื่อง “ARIT: 10 ปี เครือข่ายความร่วมมือ ก้าวสู่ยุค Digital Transformation” (ARIT’s 10th: The Network for Cooperation Steps up onto the Digital Transformation Era) ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมส่งเสริมความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป 


Cr.ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร