ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2565

วันที่โพส 26 ธ.ค. 2565 ผู้ชม 286


การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 12/2565
********************

            วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชครินทร์ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานสำนัก โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน