ขอขอบคุณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบปฏิทิน ปีพ.ศ.2566

วันที่โพส 27 ธ.ค. 2565 ผู้ชม 259


ขอขอบคุณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบปฏิทิน ปี 2566

**********

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนในการรับมอบปฏิทินปีใหม่ และกล่าวขอบคุณ ผศ.อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์ และอาจารย์ ดร.เอกชัย แสงโสดา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ได้นำปฏิทินปีใหม่มามอบให้ในครั้งนี้