พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันที่โพส 6 ม.ค. 2566 ผู้ชม 248


พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566
++++++++++++++++++++

         วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.39 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสจบการศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565