การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพส 25 ม.ค. 2566 ผู้ชม 394


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 1/2566
*************

               วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช และ ผู้แทนรองผู้อำนวยการ และผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้แทนรองคณบดี ผศ.เจษฏาพร ปาคำวัง เข้าร่วมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์