การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพส 31 ม.ค. 2566 ผู้ชม 182


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่ 1/2566
********************

            วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร. ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน