งานวันราชภัฏ 66

วันที่โพส 14 ก.พ. 2566 ผู้ชม 316


งาน “วันราชภัฏ’ 66” 
**************

       วัน14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยอาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ ร่วมงาน “วันราชภัฏ’ 66” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานและบริการของสำนักฯ  ณ หอประชุม 49 ปี (อาคารหอประชุมหลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และร่วมแสดงความยินดีกับคุณไพโรจน์  ใจใหญ่  พนักงานสถานที่ ซึ่งได้รับมอบเกียรติบัตรให้เป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการดีเด่น ประจำปี 2566