การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพส 24 ก.พ. 2566 ผู้ชม 236


การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 1/2566
***************

         วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.45 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและธรการ เป็นประธาการประชุมงานบริหารและธุรการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบรรณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ