การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันเว็บไซต์ของหน่วยงาน

วันที่โพส 27 ก.พ. 2566 ผู้ชม 227


การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันเว็บไซต์ของหน่วยงาน
*****************

              วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 อาจารย์ ดร. ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการป้องกันเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ