โครงการอบรมสัมมนาระบบภาพและเสียง หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเสียงและภาพ (The audio & visual industries' transition to digital)

วันที่โพส 9 มี.ค. 2566 ผู้ชม 216


โครงการอบรมสัมมนาระบบภาพและเสียง 
หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเสียงและภาพ (The audio & visual industries' transition to digital)
****************

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาระบบภาพและเสียง หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเสียงและภาพ (The audio & visual industries' transition to digital) ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566ณ โรงแรมฮอลิซอนวิลเลจ  แอนด์รีสอร์ท  อำเภอดอยสะเก็ต  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ