โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

วันที่โพส 4 เม.ย. 2566 ผู้ชม 247


โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน (5 ส.)
****************************

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน (5 ส.) ในวันที่ 4,5 และ 7 เมษายน 2566  เพื่อให้บุคลากรของสำนักได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างลักษณะนิสัย อย่างสม่ำเสมอ โดยร่วมกันขัดพื้นหอสมุดกลาง เพื่อให้มีความสะอาด เรียบร้อย พร้อมให้บริการ