โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 10 เม.ย. 2566 ผู้ชม 7278


โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
**********************

                วันนี้ (10 เมษายน 2566) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 256  ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว