ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่โพส 14 มิ.ย. 2566 ผู้ชม 372


อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
**************
 วันที่ 14 มิย.2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้กับผู้จัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนัก ฯ ณ ห้อง IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ