นิทรรศการโครงการพิเศษศิลปกรรม

วันที่โพส 9 เม.ย. 2558 ผู้ชม 315


เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมชมนิทรรศการโครงการพิเศษศิลปกรรม เพื่อเรียนรู้และชมผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ระหว่าง 9-17 เมษายน 2558 ณ ลานกิจกรรม หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 9 เมษายน 2558โดย ดร.สมบัติ บุญเลี้ยง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน