ต้อนรับคณะครู และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

วันที่โพส 5 ก.ค. 2566 ผู้ชม 847


ต้อนรับคณะครู และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
*****************

                   วันที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะครู และนักเรียน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ