โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43

วันที่โพส 14 ก.ค. 2566 ผู้ชม 313


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43
**********************

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม  2566 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น