โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์

วันที่โพส 14 ก.ค. 2566 ผู้ชม 287


โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์
***************************

      วันที่ 11 กรกฏาคม 2566 อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULIbNET) มหาวิทยาลัยกาฬสิทธุ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น