เข้าร่วมการจัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic) ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ 

วันที่โพส 14 ก.ค. 2566 ผู้ชม 261


เข้าร่วมการจัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic) ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ 
ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ Thailand's National Cyber Exercise 2023
***********************************

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการจัดฝึกเตรียมการ (Pre-Exercise/Academic) ของกิจกรรมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ Thailand's National Cyber Exercise 2023 ระหว่างวันที่  12-14 กรกฎาคม 2566  ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือ ป้องกัน และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ