โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 21 พ.ค. 2558 ผู้ชม 342


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโลโนยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และณ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี