เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)”

วันที่โพส 17 ก.ค. 2566 ผู้ชม 901


เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)”
*******************************************


    วันที่ 17 กรกฎาคม 2566   ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)” ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ณ ห้องประชุมสีชมภู ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

Cr :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์