การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2566

วันที่โพส 21 ก.ค. 2566 ผู้ชม 116


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 7/2566

******************

           วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม