นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วันที่โพส 24 ก.ค. 2566 ผู้ชม 81


นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
************

           วันที่ 24 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผศ.เขมปริต  ขุนราชเสนา และผศ.ดวงจันทร์  สีหาราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ นาย วีรภัทร แก้วเข้ม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี