ห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น”

วันที่โพส 8 มิ.ย. 2558 ผู้ชม 282


อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ห้องสมุดมีชีวิต การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 102 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล จากบริษัท Cengage Learning (Thailand) Limitedเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้