โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “Metaverse บูรณาการโลกเสมือนจริง ด้วย Mozilla Hubs”

วันที่โพส 7 ส.ค. 2566 ผู้ชม 351


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “Metaverse บูรณาการโลกเสมือนจริง ด้วย Mozilla Hubs”
********************************************

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “Metaverse บูรณาการโลกเสมือนจริง ด้วย Mozilla Hubs”ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT205 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้