ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ 

วันที่โพส 10 ส.ค. 2566 ผู้ชม 449


         ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ 
**************************

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางณัฐยา สุโนพันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และนายอุดมศักดิ์  ภู่พิมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งมอบให้ในโครงการลานวัฒนธรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566”ณ ห้องประชุมหมื่นจง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์