ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 12 มิ.ย. 2558 ผู้ชม 331


ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดพิธี