เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติในระดับประเทศประจำปี 2566

วันที่โพส 18 ส.ค. 2566 ผู้ชม 406


เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์
ในระดับวิกฤติในระดับประเทศประจำปี  2566
****************************

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบหมายให้คุณอุดมศักดิ์  ภู่พิมล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติในระดับประเทศประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น