โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบควบคุมอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี IoT

วันที่โพส 28 ส.ค. 2566 ผู้ชม 472


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบควบคุมอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี IoT"
****************************************

                วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบควบคุมอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี IoT" ตามแนวทาง Smart University in the Green Park ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการควบคุมระบบไฟส่องสว่าง และระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุม ณ ห้องปฏิบัติ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี IoT อำนวยความสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ และลดการสูญเสียพลังงานจากการไม่ใช้งาน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณอรรถพล รัตนะ กรรมการ บริษัท ไอทีพี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด  ผศ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์ และนายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในครั้งนี้