ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี ๒๕๕๘

วันที่โพส 15 มิ.ย. 2558 ผู้ชม 338


หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ  สงสัย  นักวิชาการสาธารณสขชำนาญการ และคณะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี ๒๕๕๘ และเข้าเยี่ยมชมห้องโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ