ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประชาชนทั่วไป

วันที่โพส 11 ก.ย. 2566 ผู้ชม 138


PSRU CYBER HACKATHON 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์
วันที่ 7 - 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม