โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac

วันที่โพส 13 ก.ย. 2566 ผู้ชม 601


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ (เฉพาะบ่ายวันพุธ) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์