เข้าร่วมงานสัมมนา Huawei Tech Day

วันที่โพส 15 ก.ย. 2566 ผู้ชม 374


งานสัมมนา Huawei Tech Day
**********************

    วันศุกร์ที่  15 กันยายน 2566  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิณาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนา  Huawei Tech Day  2023  เพื่อรับชมการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด  ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก