โครงการห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การทำผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ (Eco Print)และส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์

วันที่โพส 4 ต.ค. 2566 ผู้ชม 703


การทำผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ (Eco Print)และส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์

       วันที่ 21-22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยงานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต เรื่อง การทำผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ (Eco Print) และส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดี ฯ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดยมีกิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในวันที่ 21 กันยายน 2566 นำทีมวิทยากรโดย ผศ.เจษฏาพร ปาคำวัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ สีหาราช และ อาจารย์จิตรนันทน์ ศรีเจริญ

และกิจกรรมที่ 2 การทำผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ (Eco Print) ในวันที่ 22 กันยายน 2566 นำทีมโดยวิทยากร อาจารย์นงลักษณ์ ยุทธศิลปะเสวี และ อาจารย์นาฏอนงค์ พวงสมบัติ ซึ่งเป็นการใช้สีจากใบไม้ธรรมชาติ และนำผ้าที่ได้จากการพิมพ์ลายไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น กระเป๋าผ้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ หมวก ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ พวงกุญแจ ปกสมุดบันทึก เป็นต้น

โดยมุ่งให้ผู้เข้าร่วมได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปต่อยอดเป็นการสร้างรายได้ เสริมให้กับครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น