การประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

วันที่โพส 2 พ.ย. 2566 ผู้ชม 419


การประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
*****************************

           วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พร้อมการจัดประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และจัดการสัมมนาเรื่อง ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero ซึ่งเป็นงานประชุมคาร์บอนนิวทรัล (มีการคำนวณและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ณ ห้องประชุม 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม