การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

วันที่โพส 6 พ.ย. 2566 ผู้ชม 147


การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
**************************

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักฯ โดยมีการแนะนำบุคลากรใหม่ การหารือและมอบหมายงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แก่บุคลากร และมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประชาชนทั่วไป